gabinet stomatologiczny Rzeszów dentysta Rzeszów gabinet dentystyczny w Rzeszowie

O nas

W roku 2016 mija 22 lata od chwili , gdy skutecznie oraz w oparciu o aktualny stan wiedzy medycznej, rozwiązujemy zlożone problemy z zakresu stomatologii zachowawczej,protetyki stomatologicznej,chirurgii kostnej i taknek miękkich oraz implantoprotetyki.

Wiedzę, która pozwala nam rozwiązywać najbardziej skomplikowane problemy terapeutyczne czerpiemy nie tylko z licznych  szkoleń i kongresów krajowych i zagranicznych,ale  zawdzięczmy ją również   moim osobistym kontaktom z wiodącymi w swoich dziedzinach specjalistami z całej europy a nawet świata których mialem przyjemność poznać, gdy byli jeszcze alumnami, jako stypendysta programu Tempus w trakcie moich pobytów na Uniwerstetach  w Heidelbergu ,Muenster, Getyndze czy State Univesity of Michigan kontakty te umożliwiaja wymianę praktycznej wiedzy i szybka weryfikacę wszelkiego rodzaju najnowszych terapii,ponieważ ludzie ci często są ich twórcami lub wspołpracuja przy ich powstaniu.