gabinet stomatologiczny Rzeszów dentysta Rzeszów gabinet dentystyczny w Rzeszowie
gabinet dentystyczny w Rzeszowie stomatolog Rzeszów

Gojenie kości szczek i żuchwy przebiega odmiennie niż reszty kości szkieletu.W trakcie pierwszych tygodni po usunięciu zeba lub torbieli dochodzi do zaniku kości , który po całkowitym zagojeniu prowadzi do deformacji wyrostka zębodołowego.

W celu uniknięcia zaniku kości, zogdnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej należy jednocześnie z zabiegiem usunięcia zęba , wykonać zabieg regeneracji ubytku kostnego  biomateriałem, procedura ta zapobiega resorbcji kości i w efekcie deformacji wyrostka zębodołowego.

Ilość kośći i zachowanie wyrostka zębodołowego ,ma decydyjące znaczenie dla długoterminowego utrzymania pozostrałych zębów i ich prawidłowej funkcji , a w przypadku konieczności odbudowy utraconych zębów pozwala na łatwiejszą rechabilitację protetyczną protezami zarówno stałymi jak mosty ,czy implanty ,jak i ruchomymi.W niektórych przypadkach brak zastosowania regeneracji uniemożliwia jakąkolwiek rehabilitację protetyczną bez dodatkowych zabiegów odtwórczych, które są drogie i obciążające dla chorych.

Dlatego wskazanym jest aby jednoczasowo po zabiegu usunięcia zęba, torbieli  i innych ingerencji chirurgicznych przebiegających ze znoszeniem kości z konieczności medycznej/ np. usunięciu zatrzymanych zębów ósmych czy dodatkowych/ wykonywać zabieg regeneracji kośći biomateriałem,ponieważ jego zaniechanie doprowadzi nieuchronnie do utraty kości w efekcie resorbcji naprawczej.

Póżniejsze próby odtworzenia kości w tym obszarze sa drogie/ przeszczepy kostne / i obciażaja chorego w dużo większym stopniu niż regeneracja jednoczasowa z zabiegiem.